ผ้าชุด ลายสก็อต

ผ้าไหมลายสก็อต จัดชุดคู้ผ้าพื้น

อย่างละ 2 หลา 

PSX_20210806_154107.jpg