top of page
การสร้างลายผ้าไหมที่เรียกว่ามัดหมี่

CHATTONG
STORY

                 บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด คือหนึ่งในผู้นำการจำหน่ายผ้าไหมรวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไหม มานานกว่า 5 รุ่น หรือไม่น้อยกว่า 106 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจาก คุณยายทวดทอง กองเมืองปัก เป็นผู้ริเริ่ม ตั้งแต่สมัยที่คุณยายทวด ยังเป็นสาว(ราวๆปี พ.ศ.2459)ในระยะเริ่มแรก คุณยายทวดทอง ใช้กี่มือในการทอผ้าไหมหรือเรียกว่า “กี่เล็ก”(โดยใช้มือช่วยในการสอดกระสวย)มีกี่ประมาณ 3 หลัง โดยให้ลูกสาวหรือ คุณยายแทว นัดเมืองปัก ช่วยในการทอผ้า ลูกค้าของ คุณยายทวดทอง กองเมืองปัก ในสมัยนั้นยังอยู่ไม่ไกลจาก อ.ปักธงชัย มากนัก เช่น ที่ อ.สีคิ้ว  อ.เมือง นครราชสีมา และที่ จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่ผ้าไหมที่ส่งไปขาย จะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ และมีปริมาณการผลิตไม่มากนัก

 

               หลังจากนั้น เมื่อคุณยายแทว นัดเมืองปัก แต่งงาน และได้แยกครอบครัวออกไป คุณยายจึงแยกออกมาทำธุรกิจผ้าไหมเป็นของตนเอง โดยมีกี่ทอมือ(กี่กระตุก)ประมาณ 40 กี่ และ มีปริมาณ กี่กระตุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีกำลังผลิตมากกว่า 200 กี่ ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ จะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆเช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุบล ขอนแก่น ฯลฯ หลังจากนั้น คุณยายแทว นัดเมืองปัก ได้มอบหมายให้ คุณ พวงทอง นวลศรีเป็นผู้สืบทอดธุรกิจ หลังจากนั้นได้มีการขยาย กิจการ เจริญเติบโตมากขึ้นเนื่องจากผ้าไหมที่ผลิตได้ มีคุณภาพดี และมีสีสัน สวยงาม ตรงกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงได้ตั้งชื่อกิจการว่า “ร้านฉัตรทองไหมไทย”ซึ่งแต่เดิมจะใช้ชื่อว่า “พวงทองไหมไทย” เนื่องจากวันที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2519 ซึ่งตรงกับ วันฉัตรมงคล พอดี หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนกออก อ.ปักธงชัยจึงแนะนำให้ใช้ชื่อว่า “ฉัตรทองไหมไทย” มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

               หลังจาก นั้นประมาณปี พ.ศ. 2530 คุณวชิราพรรณ นวลศรี เป็นผู้สืบทอดกิจการ ทอผ้าไหม จากคุณ พวงทอง นวลศรีและจัดตั้งเป็นรูปแบบของบริษัท คือ “บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด”มาจนถึงปัจจุบัน

               ผ้าไหม และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไหม ของเรา ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน การออกแบบดีไซน์ที่นำสมัยอยู่เสมอและมีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าที่ ชื่นชอบและนิยมในการสวมใส่ผ้าไหมโดยทั่วไปและในปีนี้ ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมของเราได้รับคัดเลือกจาก โครงการ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว (OTOP 5 ดาว)

      Chattong Thai Silk Co.,Ltd. is one of the Thai silk and other manufacturers and distributors for more than 5 generations or longer than 106 years.

 

It started off by great grandmother Thong Kongmuengpuk when she was young, or around 1916.She at first had only 3 looms to begin with and had her daughter, grandmother Taw Nadmuengpuk help her until grandmother Taw was married. Later, grandmother Taw started her own Thai silk business line.

 

with her 40 looms. Her customer base mostly lived in such major cities as Bangkok, Chiangmai, Ubonrajthani and so fort. After her, Puangthong Nuansri, her immediate daughter, continued this business by changing the name brand to “Chattong Thai Silk”.

Until now Puangthong’s daughter, Wachirapan took after this business and carried “Chattong Thai Silk Co.,Ltd.Our silk and other silk-made products are very well-known of the modern design, elaborate texture and one-of-a-kind look.As a result,most of our customers turn to frequent customers eventually.

 

In December 2008 we were receiving an award as the Best Product (5 stars) from OTOP (One Tambon One Product) Product Champion Project in December 2008 certified by Community Development Department, one of our ultimate prides.

With a hope to provide you the best service and quality, we are proud to present you our new-launched website, www.chattongthaisilk.com

 

considered a tool for you to learn more about our special products. Should you have any questions concerning silk cares or want to have a request for dress making, please do not hesitate to contact us via telephone number +66-(0)81-8784285 or e-mail chattong@gmail.com.

Please visit our website, we are ready to service you and make the best out of Thai silk for you.

 

คุณยาย พวงทอง นวลศรี

บริหารกิจการ พ.ศ. 2519 - 2530

คุณพวงทอง นวลศรี อดีต ผจก.ฉัตรทองไหมไทย

Meet The Team

คุณวชิราพรรณ นวลศรี กรรมการบริหาร ฉัตรทองไหมไทย

OH
 
Wachirapun
Nualsri

ผู้จัดการ และ ออกแบบผ้าไหม

 

Manager and silk designer

คุณศรายุทธ บัวหอม กรรมการบริหาร ฉัตรทองไหมไทย

TOM

Sarayut
Buahom

ผู้บริหาร

executive

คุณณัฏฐณิชา บัวหอม ผู้จัดการร้าน ฉัตรทองไหมไทย

Mudmee

natthanicha
Buahom

art 

 website

and

 silk collection

bottom of page