top of page
ค้นหา

ผ้าไหม มัดหมี่ ยังไง ทำไมแพง?

การทำผ้าไหมมัดหมี่ (Ikat) เป็นศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของไทยที่มีลวดลายที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระบวนการนี้ต้องการความชำนาญและควา...

ฟอกย้อมเส้นไหมดิบ เป็นเส้นไหมสุก

การฟอกย้อมเส้นไหมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญ เนื่องจากเส้นไหมเป็นวัสดุที่ละเอียดอ่อน กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอ...

การขึ้นเส้นยืน และ ระยะเวลา

การขึ้นเส้นยืนไหม (Warping) เป็นขั้นตอนสำคัญในการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก กระบวนการนี้ต้องการความละเอียดและความระมัดระวังเพื่อให้เส้นยืนมีคว...

การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก

การทอผ้าไหมโดยใช้กี่กระตุก (Loom) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความชำนาญและเทคนิคที่พิถีพิถัน นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการทอผ้าไหมโดยใช้กี่กระตุ...

วิธีการตัดเย็บผ้าไหม

การตัดผ้าไหมให้ออกมาสวยงามและเป็นทรงต้องใช้เทคนิคและความระมัดระวัง เนื่องจากผ้าไหมเป็นวัสดุที่ละเอียดอ่อนและลื่น...

ผ้าไหม จะใส่ตอนไหนดี?

การเลือกแบบชุดสำหรับการใช้ผ้าไหมตัดสามารถขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น โอกาสที่จะสวมใส่ ความสะดวกสบาย และสไตล์ส่วนตัวของผู้สวมใส่...

1
2
bottom of page