top of page

ผ้าพันคอ

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่จากผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพันคอสำหรับใช้แทนผ้าไหว้ จากผ้าไหมปักธงชัย

ผ้าไหมโคราช จาก ฉัตรทองไหมไทย

P3204646.jpeg
bottom of page