top of page
PSX_20230428_125417.jpg

The Humble Thai Forest

ผ้าไหมทอมือ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากไหมหลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบทอเข้าด้วยกันในผืนเดียว มีทั้งไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง สีดำ

ไหมคิบิโซ สีขาว

ไหมลายสายฝน สีน้ำตาลเทา กับ สีขาวขาบ

ไหมหางกระรอก สีขาวดำ

ไหมไทยพันธุ์ปรับปรุง สีเขียวมะกอก

ไหมยืน สีฟางทอง

 

โดยมีแรงบันดาลใจ มาจากลายผ้าไหมโบราณพื้นเมืองปักธงชัย  "หมี่ดอกหญ้า"

ผ้าไหมทอมือ collection พิเศษ Silk MATERIALS

107

เรื่องราวเริ่มต้นในปีที่ 7 แห่งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นปีพ.ศ 2459 หรือ 1916

ในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและยังชีพอยู่ได้ ราษฎรสามารถผลิตสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เองในครัวเรือน

"ผู้หญิงเริ่มไว้ผมยาวและนุ่งผ้าซิ่น"

ปี

silk product