top of page
ค้นหา

แจ้งปรับราคาสินค้าฉัตรทองในปี 2022

จดหมายแจ้งปรับราคาสินค้า


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด ขอแสดงความห่วงใยและปรารถนาดีมายังลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์ covid-19


ตั้งแต่เริ่มผลิตผ้าไหมในปี ค.ศ. 1916 เราได้ติดตามสถานการณ์ราคาเส้นไหม รวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด และ พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาโดยตลอด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด


อย่างไรก็ตาม 5 ปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเป็นประวัติการณ์ เมื่อมีผลกระทบจนบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำการคำนวณราคาต้นทุนรวมขึ้นใหม่ ทำให้รู้ว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วในการปรับราคาสินค้าครั้งใหญ่เพื่อให้สมดุลกับต้นทุนการผลิต คุณภาพ และ คุณค่าของสินค้า


โดยการปรับเปลี่ยนราคาจะเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด จะปรับราคาสินค้าในกลุ่มผ้าไหมทอมือสำหรับตัดเสื้อผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 30 -35% และสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 30 - 50%


การที่ทุกท่านได้สวมใส่ผ้าไหมทอมือ ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยในการทำให้ช่างทอผ้าฝีมือสามารถสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยทอมือจากอ.ปักธงชัย ให้ยังคงอยู่ คู่บ้าน คู่เมือง ต่อไป


บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์ของวิกฤติการณ์โควิด-19 จะทรงตัวและดีขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของฉัตนทองไหมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด


ดู 85 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

ผ้าไหม มัดหมี่ ยังไง ทำไมแพง?

การทำผ้าไหมมัดหมี่ (Ikat) เป็นศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของไทยที่มีลวดลายที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระบวนการนี้ต้องการความชำนาญและความอดทน นี่คือขั้นตอนการทำผ้าไหมมัดหมี่: ### 1. การเตรียมเส้นไหม

Kommentare


bottom of page