SCARF

ผ้าพันคอเส้นใยธรรมชาติ

1 , 5 9 0   ฿

ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ทอมือ

เส้นใยไหม ทอผสมฝ้าย ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ผลิตแค่รายละผืนคะ

SN001
SN002
SN003
SN004
SN005
SN006
SN007
SN008
SN009
SN010
SN011
SN012
SN013
SN014
SN015
SN016
SN017
SN018
SNS001
SNS003

ผ้าพันคอเส้นใยธรรมชาติ

1 , 8 9 0   ฿

ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ทอมือ

เส้นใยไหม ทอผสมฝ้าย และ ใยกัญชง ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ผลิตแค่รายละผืนคะ