"ฉลองพระองค์" พระราชินี ตอนที่ 1 "พิพิธภัณฑ์ผ้า" Queen Sirikit Museum

The museum is located in the Grand Palace in Bangkok and has been open since 2012. It is the gift of Her Majesty Queen Sirikit and Her SUPPORT Foundation to the people of Thailand. In 1976, Her Majesty created SUPPORT to further encourage the production of traditional Thai handicrafts. The establishment of the museum embodies Her Majesty's efforts to assure the preservation of Thailand's textile arts for future generations. The museum’s broader mission is to collect, display, preserve, and serve as a center for all who wish to learn about textiles past and present from Southeast Asia, South Asia, and East Asia, with a special emphasis on the textiles of and related to the royal court.
งามสมบรมราชินีนาถ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ย้อนชมสิริโฉมอันงดงาม และฉลองพระองค์ ที่จะนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมกัน เป็นนิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อรัฐบาลได้เตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในชื่อ "งามสมบรมราชินีนาถ" (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikits Creations by Balmain)
Queen Sirikit Museum of Textiles
' History

"ชุดไทย" ความภูมิใจของคนทั้งชาติ Thai Traditional Dress [TH]™

ชุดไทย ถือกำเนิดขึ้นได้ เป็นเพราะกระแสนิยมสืบเนื่อง มาจากที่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริ และทำการส่งเสริมผ้าไทยอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นเครื่องแต่งตัว ที่เป็นมาตรฐาน และเป็นชุดประจำชาติไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อันวิจิตรตระการตา งดงาม ด้วยลวดลายไทย ที่อ่อนช้อย ปักและทอลงบนผืนผ้าอย่างประณีตงดงาม

"วิธีทำผ้าไหม+การนุ่ง" ฉลองพระองค์ พระราชินี ตอนที่ 2