ข้อมูลบริษัท/นโยบาย
บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยเริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 และได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อว่า www.chattongthaisilk.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์เลขที่ 03305545000710

นอกจากนั้น เว็ปไซต์ของบริษัท ฉัตรทองไหมไทยจำกัด ยังได้รับเครื่องหมายรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานพานิชย์อิเลคโทรนิกส์ หรือ DBD Verified จากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 19 กันยายน 2555 และปัจจุบันได้เครื่องหมายรับรอง DBD Verified ระดับ Silver ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559

บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด เป็นเจ้าของโดเมนเนม www.chattongthaisilk.com และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชนิดต่างๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าไหม ชุดผ้าไหม ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เป็นต้น และภายใต้เว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com บริษัทฯจะจัดทำข้อมูล ให้สามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้ง่าย ตีความได้ง่าย รวมถึงไม่ใช้ข้อความที่ผิดกฏหมายหรือศีลธรรมอันดี หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมโปรดแจ้ง chattong@gmail.com หรือโทร. 081-8784285


ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมาย : บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
ชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจ : ฉัตรทองไหมไทย
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 13354500072
ทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์เลขที่: 03305545000710
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่: 0-3055-45000-71-0
ผู้รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูล : นายศรายุทธ บัวหอม (webmaster และกรรมการบรืหาร) โทร. 081-8784285

บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด มีหน้าร้านจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สาขาเดียวคือที่อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เท่านั้น คือที่

บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
78/1 หมู่ 8 ตำบล เมืองปัก
อำเภอ ปักธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา
30150

สถานที่ผลิต:

บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
302 หมู่ 11 ตำบลเมืองปัก
อำเภอ ปักธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา
30150

ข้อมูลที่สะดวกในการติดต่อ:

โทร 044-284465,044-284663

Fax: 044-284663

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8784285,081-8767101

อีเมล์:chattong@gmail.com

ช่วงเวลาที่สามารถติดต่อได้ :

เวลาทำการ เวปไซต์ : ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
: ติดต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เวลา 7:00-23:00 น.ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลาทำการบริษัท: 9:00 - 17:30 เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ