@CHATTONG

วิธีการสั่งซื้อและการจัดส่ง

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้


สั่งซื้อทางโทรศัพท์ (วิธีที่ง่ายที่สุด)

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข044-284465หรือ081-8784285 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้

 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ทุกวันตั้งแต่เวลา9.00 - 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์


สั่งซื้อด้วยemail

มีขั้นตอนดังนี้
· ส่งEmail พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อไปยัง chattong@gmail.com
· เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ และจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับอีเมล์เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

· ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
· ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่เป็นสินค้าที่สั่งผลิตเป็นพิเศษ เราจำเป็นต้องยึดเงินมัดจำทั้งหมด
· บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้วโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข044-284465 หรืออีเมล์ chattong@gmail.com

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.ช่องทางการชำระเงิน

· โอนผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาปักธงชัย
ชื่อบัญชี นายศรายุทธ บัวหอม
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 665-219569-7

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี บัญชีเลขที่
ไทยพาณิชย์ ปักธงชัย นายศรายุทธ บัวหอม 665-219569-7
กรุงศรีอยุทธยา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ นายศรายุทธ บัวหอม 451-106358-9
2. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
· ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 044-284663
· ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง chattong@gmail.com โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อ มาด้วย3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-284465 ภายในวันและเวลาทำการ( 9.00-17.30 น.)

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

· บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
· บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
· เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Email


ช่องทางการจัดส่งสินค้า

· ส่ง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าทาง EMS คิด 80 บาทต่อกล่อง
· จัดส่งฟรีไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (สินค้าจะไปถึงประมาณ 5-7 วันทำการ)


เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
· เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
· ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
· ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าเอง และหากเป็นแบบ EMS ท่านจะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง


นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
· กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
· ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
· สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา ไม่มีรอยเปื้อน ผ่านการซัก มาแล้ว
· เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
· ทางบริษัทเราไม่มีนโยบายการคืนสินค้าเงื่อนไขเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนสินค้า เฉพาะสินค้าที่เป็นชิ้น และไม่ได้ถูกตัดออกจากผืนเช่น ผ้าไหมมัดหมี่ 4 หลา(ชุด) ผ้าไหมลายสก๊อตชุด เสื้อเชิตร์ กระเป๋า ผ้าพันคอ เป็นต้น
บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในแบบเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้าแบบเดิมหมด บริษัทเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
นโยบายการรับประกันสินค้า
สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ไม่ได้รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน แต่รับประกันความพึงพอใจในตัวสินค้า หากไม่พอใจสามารถเปลี่ยนได้(กรุณาดูเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า)
การบริการหลังการขาย

หลังจากที่ท่านซื้อผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ของเราไปแล้ว หากต้องการคำแนะนำในเรื่องการใช้งาน หรือการดูแลรักษา รวมทั้งคำแนะนำในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งไม่ได้รับความพึงพอใจ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ chattong@gmail.com หรือโทร 081-8784285

 

HOW TO ORDER AND PAYMENT


Placing an order and providing payment with ChattongThaiSilk.com are easy. Here are the steps you need to follow:

1. Find the items you want. At each product that you are browsing, you will find product code.

2. When you find the products that interest you, please send information of your order by identifying each product code and quantity of each item to us by
- Email: chattong@gmail.com


3. After we receive information of your order, we will send you our confirmation letter* showing availability of your order and shipment cost (the cumulative cost of product cost and shipping cost) as well as payment details (currently, we accept only bank transfer method).

Kindly noted that if any items in your order prove to be unavailable:
- they will not be calculated into the shipment cost.
- we will also inform release-date information of the items which are presently unavailable in the case of their availability of your next-time purchasing.

*Please note that the confirmation letter is not the receipt here.


4. Before payment, please check the accuracy all of the confirmation letter we provided. If there is any error, please do not hesitate to contact us for necessary adjustments. We will check, revise and send it back to you immediately.

5. When you are ready, please follow the payment details in the confirmation letter.

6. As soon as we receive your payment, we will inform you one e-mail and another when we dispatch your order confirming tracking number of your parcel.Payment Methods;


Transfer money by ATM or deposit at the banks as follow:


Account Name : Chattong Thai Silk Co., Ltd.
Bank Name : Bangkok Bank
Branch : Pakthongchai
Account No. : 503-0-47992-6
Swift Code : BKKBTHBK